Vreugdevuur Scheveningen

English below

Wij willen vanaf januari 2020 direct onze evenementenvergunning aanvragen en hebben daarbij ook de hulp nodig van externe partijen die ons professioneel kunnen ondersteunen.
Deze externe partijen kosten echter een hoop geld die onze stichting momenteel niet kan ophoesten. Om deze reden hebben wij de hulp nodig van iedereen om deze kosten te kunnen financieren en hebben wij deze crowdfundingactie gestart.
Met deze crowdfundingactie doen wij een beroep op onze vrijwilligers, buurtbewoners, sponsors, bezoekers en iedereen die onze mooie traditie positief wilt ondersteunen. Daarbij hebben wij uw hulp hard nodig om ons doel te bereiken!
Doneer nu!

We want to apply for our event permit directly from January 2020 and also need the help of external parties who can support us professionally.
However, these external parties cost a lot of money that our foundation cannot cough up at the moment. For this reason we need the help of everyone to be able to finance these costs and we have started this crowdfunding campaign.
With this crowdfunding campaign we appeal to our volunteers, local residents, sponsors, visitors and everyone who wants to positively support our beautiful tradition. We also need your help to achieve our goal!
Donate now!

Beste bouwers, sponsors en bezoekers,

Ondanks onze bloed, zweet en tranen van de afgelopen tijd is onze vergunningsaanvraag afgewezen door gemeente Den Haag. De eisen die gesteld zijn vanuit de gemeente zijn in onze ogen onmogelijk gemaakt om aan alle voorwaarden te voldoen.
Het niet doorgaan van het vreugdevuur is voor veel mensen een groot gemis. Iets wat is uitgegroeid tot een groot nieuwjaarsevenement met een grote saamhorigheid onder de bewoners van Scheveningen is dit jaar voor ons gevoel afgepakt.
Het vreugdevuur was een manier van leven wat voor veel mensen de belangrijkste periode was in het jaar. Bij deze hopen wij dat onze achterban een plekje kan vinden voor dit grote gemis en dat zij alsnog kunnen genieten van de feestdagen.
Wij blijven echter strijdbaar om volgend jaar wel een vergunning te verkrijgen voor deze unieke en mooie traditie, waardoor wij editie 2020-2021 kunnen realiseren met ons geliefde vreugdevuur!

Bij deze vragen wij de media om ons verder met rust te laten, zodat wij deze domper kunnen verwerken.

Om toch knallend het nieuwe jaar in te gaan verwijzen wij alle bezoekers graag door naar het Nationaal Vuurwerk Rotterdam

Dear builders, sponsors and visitors,

Despite our blood, sweat and tears the last couple of months, our permit application was rejected by the municipality of The Hague. In our view, the requirements set by the municipality have been made impossible to meet all conditions.
Not having the bonfire is a major loss for many people. Something that has grown into a large New Year's event with great solidarity among the residents of Scheveningen has been taken away this year in our opinion.
The bonfire was a way of life which was the most important period of the year for many people. With this we hope that our supporters can find a place for this great loss and that they can still enjoy the holidays.
However, we will continue to fight to obtain a permit for this unique and beautiful tradition next year, so that we can realize the 2020-2021 edition with our beloved bonfire!

With this we ask the media to leave us in peace, so that we can process it down.

To nevertheless enter a smashing new year, we kindly refer all visitors to the Nationaal Vuurwerk Rotterdam